Pályázati projektek

TOP-1.4.1-19 – Bölcsőde építés Hegykőn

Hegykő Község Önkormányzata „Bölcsőde építés Hegykőn a foglalkoztatás javításáért” címmel (projekt azonosító szám: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020) 120.000.000 Ft, 100% mértékű vissza nem térítendő támogatást nyert el bölcsőde építésére.

A projekt célja a gyermekellátó kapacitások fejlesztése a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága és a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében. A fejlesztés eredményeként a Hegykői Tündérrózsa Óvoda épülete új bölcsődei épülettel bővül, melyben egy csoportszobában 12 bölcsődei férőhelyet és tornaszobát alakítunk ki. A bölcsődének az óvodaudvartól elkülönült saját játszóudvara lesz. Az akadálymentes épület üzemeltetése során megújuló energiát hasznosítunk (hőszivattyú).

A projekt tervezett befejezési dátuma 2021. december 31.

Projekt tábla…
Bővebben…

Vidékfejlesztési Program – Hangszerbeszerzés a Hegykői Tűzoltózenekar részére

A Hegykő Községért Egyesület 2018. júniusában támogatási kérelmet nyújtott be a VP6-19.2.1.-5-5.1.1-17 számú, Kultúrháló Kislépték – Térségi kulturális hálózatot erősítő, KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása című pályázati konstrukcióra “Hangszerbeszerzés a Hegykői Tűzoltózenekar részére” címmel, amelyen 2019. októberében összesen 2 480 465 Ft (85%) támogatást nyert el. A projekt célja, hogy a tűzoltózenekar megfelelő hangszerállománnyal rendelkezzen, amely egyúttal az utánpótlás nevelést és a zenekar taglétszámának bővítését is lehetővé teszi.
Részletes infó...
Projekt tábla…

Vidékfejlesztési Program – Turisztikai szolgáltatások bővítése Hegykőn

Hegykő Község Önkormányzata 2019. márciusban támogatási kérelmet nyújtott be a VP6-19.2.1.-5-2.1-17 számú, Az Alpokalja – Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása című pályázati konstrukcióra “Turisztikai szolgáltatások bővítése Hegykőn ” címmel, amelyen 2019. decemberben összesen 3.997.389 Ft (50%) támogatást nyert el. A projekt célja Hegykő és térsége (öko)turisztikai szolgáltatásainak bővítése tárgyi eszközök beszerzése: kenu és bringó-hintó, továbbá honlapfejlesztés által.
Részletes infó…
Projekt tábla…

Vidékfejlesztési Program – Traktor beszerzés

Önkormányzatunk EMVA hozzájárulásból, a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Pinnye Község Önkormányzatával közös pályázaton elnyert támogatásból traktort, grédert és rézsű mulcsozót vásárolt és helyezett üzembe.

Részletes információ…

ASP pályázat – beszámoló

Hegykő Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00136 azonosító számú pályázat szakmai beszámolóját az alábbiakban tesszük közzé:

Hegykő Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívásra.
Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és 2016. november 24-től a támogatói okirat hatályos.

A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez. Korszerű számítástechnikai informatikai eszközök beszerzését valósítottuk meg. Az eszközbeszerzés eredményeképpen a szakrendszereket használó szakemberek munkája hatékonyabbá vált. Az eszközök beszerzési értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így a pályázati felhívásban és a szabályzatunkban rögzítettek szerint választottuk ki az önkormányzat számára a legelőnyösebb ajánlatot.

Az előírt migrációt, adattisztítást és adatbetöltést határidőre végrehajtottuk. A feladatok egy részét külső szolgáltató igénybevételével, míg az önkormányzati adó, iparker modul és iratkezelő rendszer tekintetétben az önkormányzat köztisztviselőinek segítségével végeztük el. A felmerült szolgáltatási díjat és a személyi jellegű kifizetéseket a támogatás terhére kívánjuk elszámolni.
Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, a szabályzatok áttekintése megtörtént. Ez a kötelezően felülvizsgálandó IT biztonsági és iratkezelési szabályzatokat érintette. A fejlesztés eredményeképpen rendelkezésünkre állnak a módosított és szükség szerint az új szabályzatok.

A projekt lehetőséget biztosított az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatainak kialakítására. Az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok a helyi iparűzési adó, építményadó és a telekadó bevallás. A szakrendszereket használó munkatársak részére biztosítottuk az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatáson való részvételt és a támogatás terhére a felmerült útiköltségeket elszámoltuk.

A projekt biztosítja, hogy az ASP központ keretében biztosított szakrendszereket használjuk. Önkormányzatunk az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségeknek eleget tett.

Tabla_II_tamhat

ASP pályázat – közlemény

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15-én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján Hegykő Község Önkormányzata által benyújtott pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette és 2016. november 23-án aláírásra került a támogatói okirat. Támogatás intenzitása 100%. Támogatási összeg 6 millió Ft. Projekt megvalósítási időszak: 2016. október 1. – 2018. június 30.

Az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségünknek eleget téve a fejlesztéssel egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését célozzuk meg az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával. A csatlakozással a szakfeladatok ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét fogjuk használni. Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítani fogja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét, az ASP szolgáltatások bevezetésétől, a központosított üzemeltetéstől és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatásoktól az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek csökkenésében bízunk. A fejlesztéssel korszerű informatikai rendszer alkalmazását tudjuk megvalósítani, amely segíti belső működésünket, a kötelező feladataink megoldását, az ASP rendszer alkalmazásával gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll rendelkezésünkre a feladatellátáshoz.

A projekt keretében az alábbi feladatokat valósulnak meg:
• az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és hatékony működtetéséhez korszerű informatikai eszközök beszerzése (asztali számítógépek, kártyaolvasók), melyekkel hatékonyabbá válik a szakrendszereket használó dolgozók munkája;
• működésfejlesztési és szabályozási feltételek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása;
• a rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felülvizsgáljuk a migrálásra kerülő adatállományokat és elvégezzük a szükséges adattisztításokat;
• biztosítjuk a szakrendszerekkel dolgozó munkatársaknak az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételt, a projekt kertében az ehhez kapcsolódó utazási költséget kívánjuk elszámolni;
• a rendszer bevezetését követően teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét;
• a projekt szakmai és pályázati menedzselése a megvalósítás időszakában (melyet belső erőforrással kívánunk megvalósítani).
Mivel a beszerzések értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása a projekthez kapcsolódóan nem szükséges.

Tabla_I_tamhat

Mária-út (zarándok út)

Vízbázis biztonságba helyezése


További információk:

Folytatódnak a Hegykő-Fertőszentmiklós vízbázis
biztonságba helyezése projekt munkálatai

Befejeződött a hegykői vízbázis felújítása


További információk:

Tájékoztató a “Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése” c. projektről

Hasznos volt a cikk? Ossza meg másokkal is!