Széchenyi Terv Plusz
Menü

A helyi építési szabályzat módosításának véleményezése!

2015. április 30.

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község teljes közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének (HÉSZ) módosítását határozta el, amely szándékát a 72/2014.(IX.11.) és a 18/2015.(III. 12.) képviselő testületi határozatként meghozott településfejlesztési döntéseiben fogalmazta meg. A HÉSZ módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak alapján egyszerűsített eljárásban kerül sor.

A társadalmi egyeztetés lehetőségéről jelen felhívással, ezúton adunk tájékoztatást. A véleményezési dokumentáció innen letölthető, továbbá a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal hegykői hivatali helyiségének titkárságán, papír alapon is hozzáférhető.

A közzétett tájékoztató alapján a partnerek 2015. április 30-ig írásos észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) adhatják át, postai úton ide küldhetik el, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a hegyko@hegyko.hu e-mail címre.

Az eljárás során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályai szerint az egyeztetésen az alábbi személyek, szervezetek vehetnek részt:
– Hegykő község területén állandó lakóhellyel rendelkező lakosság,
– Hegykő adott településrendezési eszköze tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
– Hegykő településen nyilvántartott, bejegyzett társadalmi szervezetek,
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek,
– a hegykői Római Katolikus Plébánia.

A dokumentációban megfogalmazott kisebb módosítási igények a kertvárosias lakóterület (Lke) övezeteiben a beépíthetőség növelésére, továbbá az állattartó építményekre vonatkozó szabályok kiegészítésére irányulnak, ezen kívül a hatályos magasabb rendű jogszabályoknak való megfeleltetésre kerül sor. A változások csak a HÉSZ szöveges munkarészét érintik, a szerkezeti és a szabályozási tervet nem.

Megosztás