Menü

ASP pályázat – beszámoló

Hegykő Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00136 azonosító számú pályázat szakmai beszámolóját az alábbiakban tesszük közzé:

Hegykő Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívásra.
Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és 2016. november 24-től a támogatói okirat hatályos.

A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez. Korszerű számítástechnikai informatikai eszközök beszerzését valósítottuk meg. Az eszközbeszerzés eredményeképpen a szakrendszereket használó szakemberek munkája hatékonyabbá vált. Az eszközök beszerzési értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így a pályázati felhívásban és a szabályzatunkban rögzítettek szerint választottuk ki az önkormányzat számára a legelőnyösebb ajánlatot.

Az előírt migrációt, adattisztítást és adatbetöltést határidőre végrehajtottuk. A feladatok egy részét külső szolgáltató igénybevételével, míg az önkormányzati adó, iparker modul és iratkezelő rendszer tekintetétben az önkormányzat köztisztviselőinek segítségével végeztük el. A felmerült szolgáltatási díjat és a személyi jellegű kifizetéseket a támogatás terhére kívánjuk elszámolni.
Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, a szabályzatok áttekintése megtörtént. Ez a kötelezően felülvizsgálandó IT biztonsági és iratkezelési szabályzatokat érintette. A fejlesztés eredményeképpen rendelkezésünkre állnak a módosított és szükség szerint az új szabályzatok.

A projekt lehetőséget biztosított az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatainak kialakítására. Az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok a helyi iparűzési adó, építményadó és a telekadó bevallás. A szakrendszereket használó munkatársak részére biztosítottuk az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatáson való részvételt és a támogatás terhére a felmerült útiköltségeket elszámoltuk.

A projekt biztosítja, hogy az ASP központ keretében biztosított szakrendszereket használjuk. Önkormányzatunk az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségeknek eleget tett.

Megosztás