Menü

Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

2018. szeptember 30.

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. A támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.

A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Az igénybejelentést a település közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be. Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés – 37/2018.(III. 8.) Korm. rendelet szerinti – korábbi intézkedéseiben már részesült.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban valóban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

Az igénybejelentés formanyomtatványa és az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató letölthető honlapunkról, valamint papír alapon átvehető a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalban.

A kitöltött igénybejelentő nyilatkozatot személyesen a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségeiben lehet leadni, postai úton eljuttatni (9437 Hegykő, Iskola utca 1.).

Megosztás