Széchenyi Terv Plusz
Menü

Felmérés lakossági barnakőszén igényléshez

2022. szeptember 20.

Az energiakrízis csökkentése érdekében a kormány gondoskodni kíván a lakossági téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításáról. A kormányzati döntés megalapozásához felmérjük a településünkön barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartásokat.

Várjuk azon lakosok jelzését, akik a 2022/2023. évi fűtési szezonra barnakőszenet igényelnének. A szükséges barnakőszén mennyiséget mázsában kell megadni.

A lakossági igénybejelentés feltételei:

– csak a településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok jelentkezhetnek;

– háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;

– egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;

– egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igények felmérése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja. Egyelőre sem a várhatóan igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról nincs információ.

Kérjük, igénybejelentésüket a mellékelt adatlapot kitöltve és aláírva, legkésőbb 2022. szeptember 28-án beérkezően juttassák el az önkormányzati hivatalba.

Megosztás