Menü

HÉSZ módosítás véleményezés alatt

2018. február 12.

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 123/2017.(IX.14.) és 186/2017.(XII. 7.) határozataival, hatályos településrendezési eszközeinek (helyi építési szabályzat, belterületi szabályozási terv) módosítását határozta el.

Az egyik tervezett módosítás lényege, hogy a Képviselő-testület a hegykői 803/49-53 hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló területegységre (Natura Vita Residence Apartmanok) vonatkozóan lehetővé tegye a tömbben már megvalósult fejlesztések azonos építménymagassággal való folytatását, a még be nem épített ingatlanokon. A másik módosítás a Patak utca, a Forrás utca, az Alsószer utca és a Fürdő utca által határolt területen kívánja rendezni a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben foglalt, az építési helyek kijelölése és az előkertek mérete között egyes telkek tekintetében fennálló ellentmondást.

A településrendezési eszközök módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás keretében kerül sor.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése szerint, a (3) bekezdés b) pontja alapján a módosítás tervezetét (a véleményezési dokumentációt) hirdetményben és honlapunkon történő közzététellel ezúton véleményezésre bocsátjuk, és lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum időpontja: 2018. február 12., 15.00 óra.
Helye: Hegykő Község Önkormányzata hivatalának tárgyalóterme (Hegykő, Iskola u. 1.)

A véleményezési dokumentáció megtekinthető ide kattintva, vagy az önkormányzati hivatalban.

Az elkészült tervezetről a lakossági fórumon, illetőleg az azt követő 8 napon belül (2018. február 20-ig) várjuk véleményüket.

Megosztás