Menü

HÉSZ módosítás véleményezés alatt

2020. január 15.

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 149/2019.(XI. 21.) határozatával döntött arról, hogy hozzájárul a Wenergia Kft. (9437 Hegykő, Kossuth utca 74-78.) által hotelként és étteremként üzemeltetett Tornácos Ház épületének hegykői 204/83 hrsz-ú ingatlant is érintő bővítéséhez. A fejlesztés megvalósítása szükségessé teszi a hatályos településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, belterületi szabályozási terv) módosítását. Ennek keretében a szabályozási terven jelölt szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítására kerül sor.

A településrendezési eszközök módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdése szerinti állami főépítészi eljárás keretében kerül sor.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése szerint, a (3) bekezdés b) pontja alapján a módosítás tervezetét (a véleményezési dokumentációt) hirdetményben és honlapunkon történő közzététellel ezúton véleményezésre bocsátjuk, és lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum időpontja: 2020. január 15., 14.00 óra.
Helye: Hegykő Község Önkormányzata hivatalának tárgyalóterme (Hegykő, Iskola u. 1.)

A véleményezési dokumentáció megtekinthető ide kattintva, vagy az önkormányzati hivatalban. Az elkészült tervezetről a lakossági fórumon, illetőleg az azt követő 8 napon belül (2020. január 23-ig) várjuk véleményüket.

Megosztás