Menü

Lakótelkek a helyben maradásért

2021. szeptember 28.

Hegykő Község Önkormányzata a hegykői fiatalok helyben maradását, családalapítását és lakáshoz jutását kedvezményes vételárú lakótelkek értékesítésével kívánja biztosítani. Az építési telkek a kedvezményre jogosító feltételeknek megfelelő, és a szerződéses feltételeket vállaló fiatalok részére kerülhetnek értékesítésre.

A telkeket olyan családok vásárolhatják meg, ahol

  • legalább az egyik felnőtt családtag 20 és 45 év közötti magyar állampolgár;
  • születése óta folyamatosan Hegykőn él, vagy szülője, nagyszülője legalább 25 éven át Hegykőn élt;
  • a család tagjai saját lakóingatlannal (lakóházzal, lakással) nem rendelkeznek és korábban sem rendelkeztek (ide nem értve az örökség útján megszerzett, 50%-ot meg nem haladó tulajdoni hányadot); és
  • a család tagjai saját, lakóház építésére alkalmas telekkel Hegykőn a kérelem benyújtását megelőző két évvel korábban nem rendelkeztek és azóta sem rendelkeznek.

Családnak a házaspár, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő minősül.

A családokon kívül a fenti feltételeknek megfelelő olyan egyedülálló fiatal is vásárolhat telket, aki a 24. életévét betöltötte.

Amennyiben a családnak, vagy annak tagjának ugyan van lakás-, illetőleg más településen lakóház építésére alkalmas telektulajdona, de vállalja, hogy a tulajdonjogot a telken építendő lakóház használatbavételéig megszünteti, szintén jogosult telekvásárlásra.

A vevőknek vállalniuk kell, hogy a telket 4 éven belül lakóházzal beépítik (használatbavételi engedélyt szereznek). A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására az Önkormányzat a telekre visszavásárlási jogot jegyeztet be.

Az Önkormányzat a telekre elidegenítési tilalmat is bejegyeztet 10 év időtartamra, amely az elkészült lakóház használatbavételétől számítandó. Ez idő alatt a telek csak abban az esetben idegeníthető el, ha a vevő az Önkormányzattól kapott kedvezmény mértékét az Önkormányzat részére kártalanításként megfizeti.

Az összközműves, 750-950 m2 területű lakótelkek a Forrás utca folytatásaként kerültek kialakításra. A közművesítés várhatóan 2022. év közepére fejeződik be.

A közművesítés nélküli lakótelkek vételára 6.000 Ft/m2, de legalább 5.000.000 Ft. A vételár összege az általános forgalmi adót tartalmazza. A vételáron felül fizetendő, egy építési telekre eső útépítési- és közművesítési hozzájárulás várható, becsült összege 3.700.000 Ft. Az útépítési- és közművesítési hozzájárulás összegét az Önkormányzat a ténylegesen felmerült közművesítési költség ismeretében, utólag állapítja meg.

Akik lakótelket szeretnének vásárolni és megfelelnek a fenti feltételeknek, továbbá vállalják az Önkormányzat által elvárt feltételeket, igényüket a hivatal@hegyko.hu címen jelezhetik.

Megosztás