Menü

Rendezési terv véleményezése

2022. október 28.

A Képviselő-testület döntése alapján még 2019-ben indult el a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök (közismert nevén: rendezési terv) készítése, amely a megalapozó- és alátámasztó munkarészek, a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, továbbá a kül- és belterületi szabályozási tervek tervezetének elkészültével véleményezési szakaszába érkezett.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(VI. 29.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint Önkormányzatunk az érdekképviseleti-, a civil- és a gazdálkodó szervezetek, továbbá a lakosság tájékoztatását, és részükre a véleményezés lehetőségét is biztosítani kívánja.

A véleményezési dokumentáció innen letölthető…

A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, továbbá a kül- és belterületi szabályozási tervek készítésével egyidejűleg a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása is szükséges. A módosítás a településkép szempontjából meghatározó területek kijelölését érinti. A módosítás innen letölthető.

A tervezetek papír alapon az önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben is megtekinthetők.

A tervezet bemutatása és véleményeztetése érdekében 2022. november 8-án, 14.00 órakor lakossági fórumot is tartunk (helyszín: önkormányzati hivatal ülésterme).

A tervezetekkel kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2022. november 16-ig beérkezőleg lehet írásban megküldeni Hegykő Község Önkormányzata részére levélben a 9437 Hegykő, Iskola u. 1., vagy elektronikus levélben a hivatal@hegyko.hu címre.

 

Megosztás