Széchenyi Terv Plusz
Menü

Többgenerációs családi házakban élő családok rezsicsökkentése

2022. szeptember 14.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7/A. §-a 2022. szeptember 10-től megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házakban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt így azok a családi fogyasztási közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni Hivatalunktól. Ez az eljárás kérelemre indul, a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítjuk ki. Ennek feltétele, hogy az ingatlanon a lakások kialakítása megfeleljen az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás meghatározásának. Fontos, hogy a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért kiállítását helyszíni szemle előzi meg.

A kérelem papír alapon, vagy e-papíron nyújtható be. A kérelem benyújtását Hivatalunk kérésre, előre megszerkesztett kérelem-űrlappal segíti.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz – miként a Korm. rendelet fogalmaz – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával. A földgázszolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza (tehát a szeptember hónapban benyújtott hatósági bizonyítvány alapján október 1-től).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek számát utóbb – a szolgáltató kezdeményezésére – a jegyző, illetőleg az építésügyi hatóság is ellenőrizheti. Ha az ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú lakás rendeltetési egység található az ingatlanon, a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználónak megfizetni.

Megosztás