Menü

TOP-1.4.1-19 – Bölcsőde építés Hegykőn

Hegykő Község Önkormányzata „Bölcsőde építés Hegykőn a foglalkoztatás javításáért” címmel (projekt azonosító szám: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020) 174.718.423 Ft, 100% mértékű vissza nem térítendő támogatást nyert el bölcsőde létesítésére. A projekt célja a gyermekellátó kapacitások fejlesztése a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága és a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében.

A fejlesztés eredményeként a Hegykői Tündérrózsa Óvoda épülete új bölcsődei épülettel bővült, melyben egy csoportszobában 12 bölcsődei férőhelyet és tornaszobát alakítottunk ki (amennyiben valamennyi bölcsődés gyermek betöltötte a 2. életévét, a bölcsődei csoportlétszám 14 főig bővíthető). A bölcsőde az óvodaudvartól elkülönült saját játszóudvarral rendelkezik. Az akadálymentes épület üzemeltetése során megújuló energiát is hasznosítunk (hőszivattyú).

Az immár többcélú intézményként működő Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 2021. december 21-én kapott működési engedélyt. Ellátási területe Hegykő, Fertőhomok és Hidegség települések közigazgatási területe.

A 237,5 m2 hasznos alapterületű bölcsőde építés kivitelezésére 2021. július 21-én indítottunk nyílt közbeszerzési eljárást. A felhívásra három ajánlat érkezett. A nyertes ajánlattevő a Műemlékgondozó Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 3.) lett – tartalékkeret nélküli – 126 902 144 Ft + ÁFA (azaz bruttó 161 165 723 Ft) összegű vállalkozói díjjal. Ebből az összegből 6 778 642 Ft + ÁFA (azaz bruttó 8 608 875 Ft) a meglévő óvodai melegítő konyha átépítéséhez, felújításához kapcsolódik.

A kivitelezési szerződést 2021. július 14-én írtuk alá, a munkaterület átadásra 2021. július 26-án került sor. A kivitelezés a szerződésnek, továbbá a pénzügyi- és műszaki ütemtervnek megfelelően, határidőben befejeződött. Az 1. ütem 2021. október 30-ig, a 2. ütem 2021. december 20-ig, a 3. ütem 2022. április 30-ig valósult meg. A kivitelező a munkát 2022. július 18. napjára jelentette készre. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. július 25-én fejeződött be. A tartalékkeret terhére 1 255 700 Ft + ÁFA (azaz bruttó 1 594 739 Ft) összegű pótmunkát ismertünk el.

Az épület használatbavételi engedélyét az építésügyi hatóság 2022. november 3-án adta ki.

A bölcsődei egyedi bútorok és az egyéb bölcsődei eszközök beszerzésére két ajánlattételi eljárást folytattunk le három-, illetőleg négy vállalkozás felkérésével. Az egyedi bútorokat Egresits József egyéni vállalkozótól (9492 Fertőhomok, Akác u. 53.) szereztük be 951 600 Ft + ÁFA (azaz bruttó 1 208 532 Ft) összegért. Az egyéb bútorokat és eszközöket a K. W. H. Kft (9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy. u. 3.) szállította 6 014 561 + ÁFA (azaz bruttó 7 621 948 Ft) összegért. Az eszközök szállítása 2022. november 30-án fejeződött be.

A bölcsőde 2023. január 2-án kezdte meg működését.

Fotók a bölcsődéről

Projekt tábla

Megosztás