Menü

Zajtérkép és intézkedési terv véleményezése

2020. január 1.

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a bizonyos éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.
A KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat), amely dokumentáció ide kattintva érhető el.
Az intézkedési tervjavaslatok véglegesítésére társadalmi egyeztetést követően kerül sor.
Az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számítva 30 nap áll rendelkezésre. A felmerült észrevételeket a hegyko@hegyko.hu e-mail címre várjuk 2020. január 30-ig. Az észrevetételeket Önkormányzatunk foglalja össze és továbbítja a KTI részére.

Megosztás