Menü

Módosult a HÉSZ!

2018. április 30.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete módosította a „község teljes közigazgatási területének” helyi építési szabályzatáról szóló 10/2007.(IX. 28.) önkormányzati rendeletét (HÉSZ). A módosítás lényege, hogy a hegykői 803/49-53 hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló Vt* jelű övezetben a még be nem épített ingatlanokon is lehetővé vált a tömbben már megvalósult fejlesztések azonos építménymagassággal (7,5 méter) történő folytatása. Továbbá a Patak utca, a Forrás utca, az Alsószer utca és a Fürdő utca által határolt területen rendeződött a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben korábban, az építési helyek kijelölése és az előkertek mérete között egyes telkek tekintetében fennálló ellentmondás. Ez alapján a saroktelkeken a hosszabbik közterületi határ mentén 6,0 méter helyett csupán 4,0 m előkertet kell elhagyni. A HÉSZ-t módosító 6/2018.(IV. 8.) önkormányzati rendelet 2018. április 20-án lép hatályba, és az építtető kérésére a hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.
A rendelet letölthető…

Megosztás