Menü

Településrendezési eszközök módosítása

2023. január 6.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete felülvizsgálta és módosította a község településrendezési eszközeit.

Ennek keretében a Képviselő-testület 155/2022.(XII. 20.) határozatával új településfejlesztési koncepció került elfogadásra. A településfejlesztési koncepció bemutatja azokat a fejlesztési lépéseket, amelyek a település lakói számára közép- és hosszútávon otthonos környezetet teremtenek, és amelyek a vállalkozások számára is vonzóbbá teszik a települést. A koncepció megalapozó vizsgálat alapján távlati, mintegy 10-15 éves időszakra készült.
A településfejlesztési koncepció innen tölthető le…

Településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 156/2022.(XII. 20.) határozatával hagyta jóvá.
A településszerkezeti terv innen tölthető le…

A Képviselő-testület megalkotta Hegykő község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2022.(XII. 30.) önkormányzati rendeletét (HÉSZ) is. Hatályba lépését követően a „község teljes közigazgatási területének” helyi építési szabályzatáról szóló 10/2007.(IX. 28.) önkormányzati rendelet helyébe lép. A HÉSZ mellékletét képezi a bel- és külterületi szabályozási terv.
A rendelet innen tölthető le…
A rendelet és mellékletei az önkormányzati hivatalban nyomtatásban is megtekinthetők.

Megosztás